Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: , Stockholm, eller via telefon.


Annons: Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. .
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Varför är jag alltid trött? Trött hela dagen? Beror det på utbrändhet?

Sammanfattning: Medicinska tillstånd som kan orsaka trötthet.

Ducnguyen logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Varför är jag alltid trött? Trött hela dagen? Beror det på utbrändhet?

Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem?
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2010-12-03.

Jag är en 42 år gammal kvinna med kraftig övervikt (BMI 45). Jag känner mig trött hela dagen, jag är alltid trött. Tror du att jag lider av kroniskt trötthetssyndrom?

Svar:

Medicinska tillstånd som utesluter kroniskt trötthetssyndrom som diagnos

Många medicinska och psykiska störningar innebär trötthetssymptom och reducerad aktivitet. Innan man antar att det rör sig om ett kroniskt trötthetssyndrom är det alltså av yttersta vikt att göra en noggrann klinisk bedömning.

De viktigaste kliniska diagnoser som utesluter kroniskt trötthetssyndrom är

  • Sömnapné. Detta är ganska vanligt för patienter med svår fetma! Också alla andra sorters sömnstörningar kan orsaka trötthet morgonen därpå.
  • Hypothyroidism (försämrad funktion hos sköldkörteln)
  • Kroniska hjärtproblem (cardiomyopathia)
  • Bieffekter vid medicinering (vissa mediciner vid högt blodtryck, sömntabletter, piller för muskelavspänning och många fler mediciner än så!)
  • Kroniskt alkoholmissbruk/beroende av droger. Även någon månad efter allvarlig alkoholanvändning kan trötthetssymptom eller minskad vitalitet störa livskvaliteten.
  • Vissa kroniska infektioner (t. ex. Hepatit B eller C) eller sjukdomar (inklusive Hodgkins lymfom) kan också orsaka trötthet.

Många psykiatriska störningar och/eller medicinsk behandling kan medföra trötthetssymptom! Trötthet (och minskad sömn) är ett vanligt symptom vid depression, dystymi och bipolärt syndrom. Varje form av schizofreni och vanföreställningssyndrom kan orsaka trötthet. Och naturligtvis förekommer trötthet även vid anorexi och bulimi.

För att utesluta dessa störningar är en väl utförd medicinsk och psykiatrisk utredning nödvändig.

Vissa forskare har funnit ett virus, XMRV, som enligt dem är mycket vanligt förekommande hos personer med oförklarlig trötthet. Andra forskare har funnit samma sak, men andra forskare har inte funnit detta virus hos personer med oförklarlig trötthet, och den vetenskapen har ännu inte kommit fram till om detta virus är en viktig förklaring till trötthet eller inte.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till [email protected].
Go to top of page Till sidans början
Ducnguyen på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

soma-cfs-other Copyright 2003-2017 Ducnguyen
Copyright 2003-2017 Ducnguyen.
Ducnguyen nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):

medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
.
Akuttider finns.
steroid-pharm.com

гиалуаль цена

раскрутка сайта алматы