Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: , Stockholm, eller via telefon.


Annons: Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. .
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Behandling av sexuella problem och störningar

Sammanfattning: Det finns olika metoder, en viktig faktor är att hitta en terapeut med kompetens på sexuella problem och störningar.

Ducnguyen logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Behandling av sexuella problem och störningar

Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem?
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, psykolog och medicinisk expert i Ducnguyen.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2012-10-17.

Kan sexuella störningar behandlas framgångsrikt?

Svar:

Alla problem har sitt eget sätt att bli behandlat på, så det är svårt att avgöra om sexuella problem och störningar kan behandlas framgångsrikt. Engagemanget från patienten och terapeuten är väldigt viktigt och avgörande i den här frågan. När det gäller sexuella problem och störningar är det viktigt att man hittar någon som har god erfarenhet av att jobba med den problematiken t ex, en sexolog. En sexolog kan vara en psykolog som har specialiserat sig på sexuella frågor och problem. Genom allmänna läkarvården kan du fråga efter en sexolog. Det kan även vara bra att a en gynekolog eller en urolog, för att fastställa eller utesluta fysiska problem.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till [email protected].
Go to top of page Till sidans början
Ducnguyen på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-gen-treat Copyright 2003-2017 Ducnguyen
Copyright 2003-2017 Ducnguyen.
Ducnguyen nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):

medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
.
Akuttider finns.
read more

Buy PT-141 online in Canada

https://kokun.net