Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: , Stockholm, eller via telefon.


Annons: Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. .
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Autismspektrumtillstånd, Asperger´s syndrom och andra genomgripande störningar i barns utveckling

Sammanfattning: Kort beskrivning av Aspergers syndrom, Autistiskt syndrom, Desintegrativ störning hos barn och Retts syndrom. Alla dessa syndrom innehåller genomgripande svårigheter i erna med andra människor.

Ducnguyen logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Autismspektrumtillstånd, Asperger´s syndrom och andra genomgripande störningar i barns utveckling

Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem?
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2016-10-06.

Vad är en "genomgripande störning i utvecklingen" eller autismspektrumtillstånd?

Svar:

Denna kategori används vid störningar som debuterar i tidig ålder och som medför:
 • svår och genomgripande störning i utvecklingen av förmågan till ömsesidig social interaktion eller verbal och icke-verbal kommunikation, eller när
 • stereotypa beteenden, intressen och aktiviteter finns med i bilden
 • repetitivt uppförande
 • inåtvänt, "drömmande" beteende
Fem störningar ryms inom denna kategori:

 • Aspergers syndrom

  Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter.
  Ingen kliniskt signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen

 • Autistiskt Syndrom
 • Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt. Kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter.

  Syndromet upptäcks vanligen under barnets första levnadsår

 • Desintegrativ störning hos barn
 • Synbarligen normal utveckling under åtminstone de två första levnadsåran. Klinisk signifikant förlust av tidigare inlärda färdigheter (före 10-årsålder) såsom språkförståelse, sociala färdigheter, motoriska färdigheter, kontroll över blåsa och tarm.

 • Retts syndrom
 • Normal psykisk och fysisk utveckling t.o.m. 5 månadersåldern därefter distinkt fysisk och psykisk nedsättning av utvecklingsnivån.

 • Desintegrativ störning hos barn, som inte kan förklaras utifrån ovannämnda diagnoser.
 • svår och genomgripande störning i utvecklingen av förmågan till ömsesidig social interaktion eller verbal och icke-verbal kommunikation, eller när stereotypa beteenden, intressen och aktiviteter finns med i bilden men kriterierna inte är uppfyllda för någon specifik genomgripande störning i utvecklingen, schizofreni, schizotyp personlighetsstörning eller fobisk personlighetsstörning. Kategorin kan t ex användas vid "atypisk autism",-autistiska störningar som inte uppfyller kriterierna för autistiskt syndrom på grund av sen debut, atypisk eller otillräcklig symtomatologi.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till [email protected].
Go to top of page Till sidans början
Ducnguyen på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

child-pdd-what Copyright 2003-2017 Ducnguyen
Copyright 2003-2017 Ducnguyen.
Ducnguyen nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):

medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
.
Akuttider finns.
http://kokun.net

aboutviagra.info