Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: , Stockholm, eller via telefon.


Annons: Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. .
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Köra bil och psykofarmaka

Sammanfattning: Vid vissa läkemedel kan det i vissa faser av behandlingen vara olämpligt att köra bil. Diskutera saken med den läkare som skrivit ut läkemedlet.

Ducnguyen logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Köra bil och psykofarmaka

Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem?
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 27 dec 2003.
Senaste ändring: 17 apr 2007.

Försämras förmågan att köra bil vid medicinering med psykofarmaka? Min man behandlas med antidepressiv medicin (SSRI-preparat) för sin depression. Sedan några veckor är han nästan symptomfri, men han vågar ännu inte köra bil. Vi har nu planerat en resa till Italien under våren. Får min man överhuvudtaget köra bil så länge han medicinerar?

Svar:

Vanligtvis finns det inga invändningar när det gäller bilkörning i samband med en längre tids behandling med psykiatriska läkemedel. Däremot finns det en rad (egentligen ganska självklara) aspekter att ta hänsyn till:

I den akuta fasen av en psykisk sjukdom ska patienten inte köra bil (eller andra fordon). Detta gäller framförallt vid s.k. akuta psykoser, d.v.s. alla sjukdomar med förändringar i verklighetsuppfattning. När de svåra akuta psykotiska symptomen har klingat av är det möjligt att patienten kan köra bil igen, om det inte längre förekommer vanföreställningar. En förutsättning för att återuppta bilkörningen är att den har godkänts av en läkare, som kan göra en bedömning av patientens tillförlitlighet och förmåga att regelbundet ta sin medicin.

Psykofarmaka kan vid insättningen ha en del biverkningar och därför bör man inte köra bil vid behandlingens början. Det gäller framförallt för mediciner med lugnande effekter (bensodiazepiner, neuroleptika och vissa antidepressiva läkemedel som t ex Mirtazapin). Det är något som behandlande läkare vanligtvis informerar om och det finns även information i medicinernas bipacksedel.

Man bör alltid rådgöra med sin läkare, som kan göra en bedömning i varje enskilt fall.

Mer information finns på Vägverkets hemsida: .

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till [email protected].
Go to top of page Till sidans början
Ducnguyen på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-car-medication Copyright 2003-2017 Ducnguyen
Copyright 2003-2017 Ducnguyen.
Ducnguyen nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):

medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
.
Akuttider finns.