Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: , Stockholm, eller via telefon.


Annons: Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. .
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Giftiga effekter hos psykostimulantia

Sammanfattning: De vanligaste psykostimulantia har inga giftiga effekter men det finns varianter av psykostimulantia som kan vara giftiga.

Ducnguyen logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Giftiga effekter hos psykostimulantia

Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem?
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 08 dec 2006.

Har psykostimulanter giftiga effekter?

Svar:

De vanligaste psykostimulantia för behandling av ADHD hos barn, ungdomar och vuxna (metylfenidat och amfetamin) har inga (eller extremt sällan) giftiga effekter.

Alla mediciner kan orsaka allergiska reaktioner eller ibland förändringar i antalet röda eller vita blodkroppar. Detta är dock mycket ovanligt. Läkare tar oftast några blodprov vid rutinkontroller en eller två gånger om året.

En äldre psykostimulant (Pemolin) hade ovanliga, giftiga effekter på levern, så det var nödvändigt med noggrann övervakning av leverenzymet .

Metylfenidat (Ritalin, Concerta) orsakar inte sådana förändringar!

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till [email protected].
Go to top of page Till sidans början
Ducnguyen på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-stim-toxic Copyright 2003-2017 Ducnguyen
Copyright 2003-2017 Ducnguyen.
Ducnguyen nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):

medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
.
Akuttider finns.
https://buysteroids.in.ua

farm-pump-ua.com

steroid-pharm.com