Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: , Stockholm, eller via telefon.


Annons: Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. .
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Forskning bevisar fysiologisk orsak till ADHD

Sammanfattning: Kan man mäta en dopaminbrist som orsak till ADHD?

Ducnguyen logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Forskning bevisar fysiologisk orsak till ADHD

Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem?
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 2003-08-08.
Senaste ändring: 2016-09-29.

Kan man bevisa att ADHD beror på ett fysiologiskt fel som leder till brist på dopamin i ADHD?

Svar:

Hos barn som har ADHD ökar återupptagandet av signalsubstansen dopamin från den synaptiska spalten, och därmed produceras mindre dopamin.

Dopamintransportören leder dopaminet från "nervcellsgapet" tillbaka in i nervcellen. Aktiviteten ökar då hos personer med ADHD. Genom läkemedlet metylfenidat kan transportsystemet blockera återupptaget av dopamin jämfört med en person som inte har ADHD. Återupptaget tar då längre tid och då minskar dopaminet. Men inte permanent, och om man slutar med metylfenidat, kommer transportören igen.

Dopamintransportsystemet kan mätas med hjälp av en forskningsmetod som kallas funktionell avbildning (SPECT) och som mäter mängden av substansen genom dopamintransportören.

Hittills exprimenterar man bara med detta och det kan finnas många felkällor hos vuxna och barn, om man t.ex röker nikotin så blockeras transportören samt metylfenidatet (vilket många med ADHD gör som självmedicinering). Detta experiment är begränsat, komplicerat och dyrt att utföra.

Beskrivningen ovan är förkortad, den fullständiga texten finns på tyska på Web4health tyska avdelning.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till [email protected].
Go to top of page Till sidans början
Ducnguyen på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-dopa-spect Copyright 2003-2017 Ducnguyen
Copyright 2003-2017 Ducnguyen.
Ducnguyen nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):

medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
.
Akuttider finns.
witch trainer torrent

adulttorrent.org/details/ares_and_deepdicc