Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: , Stockholm, eller via telefon.


Annons: Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. .
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Skillnaden mellan ADD och ADHD

Sammanfattning: Vad är skillnaden mellan ADD och ADHD?

Ducnguyen logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Skillnaden mellan ADD och ADHD

Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem?
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: jul 2008.

Vad är skillnaden mellan ADD och ADHD?

Svar:

Under de senaste åren har det introducerats många olika begrepp för barn, ungdomar och vuxna med ADHD. De har i huvudsak påverkats av amerikanska beskrivningar från klassifikationssystemet DSM-IV:

 • ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)

  är termen som används i den nyaste upplagans (DSM-IV-TR) diagnostiska kriterier.

 • ADD (Attention Deficit Disorder) med eller utan hyperaktivitet

  är den äldre termen från DSM IIIR. Så i något äldre litteratur hittar du den termen som en synonym till ADHD.

  Thomas Brown beskriver vanliga symptom vid ADD (ouppmärksamma formen):

 • Ofta lättdistraherad av yttre stimuli
 • Ofta svårt att följa instruktioner från andra
 • Svårt att bibehålla uppmärksamhet
 • Verkar ofta inte lyssna på vad som sägs
 • Tendens att tappa bort saker som är nödvändiga för uppgifter eller aktiviteter
 • Svårt att organisera målinriktade aktiviteter
 • Växlar ofta från en oavslutad aktivitet till en annan

  Viss forskning visar att barn med hyperaktiva-impulsiva symptom tenderar att få fler problem med beteendet och uppförandet, medan barn med den ouppmärksamma formen, löper en högre risk att drabbas av andra störningar som depression eller ångest.

 • Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
  Local help Info
  Google-förmedlad annons
  Slut på annons
  Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till [email protected].
  Go to top of page Till sidans början
  Ducnguyen på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

  adhd-add-difference Copyright 2003-2017 Ducnguyen
  Copyright 2003-2017 Ducnguyen.
  Ducnguyen nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
  Annonser (ej från Google):

  medicinsk chef för Web4health
  Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
  .
  Akuttider finns.