Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: , Stockholm, eller via telefon.


Annons: Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. .
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Hur droger påverkar samhället

Sammanfattning: Narkotika leder till ett sämre liv och orsakar sjukdom och brottslighet.

Ducnguyen logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Hur droger påverkar samhället

Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem?
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Jacob Palme, professor, Stockholms Universitet
Första version: 2007-06-10.
Senaste ändring: 2016-09-15.

Hur påverkar droger och alkohol samhället? (t.ex ekonomi, ungdomar)

Svar:

  • Droger och alkohol är ett sätt att inte möta och lösa livets problem. När folk inte löser sina problem, fungerar samhället sämre. Läs mer om orsaker till missbruk.
  • Droger och alkohol kan leda till sjukdomar, som blir dyra för samhället att behandla, t.ex. lungcancer till följd av cigarettrökning, psykiska sjukdomar som psykoser eller neurologiska sjukdomar.
  • Om mamman använder alkohol eller narkotika under graviditeten ökar risken för dåliga skolresultat och att deras barn som vuxna blir arbetslösa.
  • De höga priserna för narkotikamissbruk kan leda till ekonomisk katrastrof för missbrukaren.
  • Eller så kan de höga priserna leda till annan kriminalitet, som ställer till stora skador.
  • Alkohol och narkotika kan göra personer oförsiktiga, oansvariga och aggressiva och är därför förbjudet vid bl.a. bilkörning.
  • Läkemedel utskrivna av läkare kan göra livet lättare att leva och förhindra brott. Detta gäller även narkotiska preparat som metadon till personer som redan är heroinmissbrukare. Dessa medel liknar heroin, men hindrar inte brukaren från att arbeta. De har dock ofta biverkningar, t.ex. sexuella problem. Vid svåra smärtor skriver läkare därför ofta ut smärtlindrande droger. Detta gäller även kroniska smärtor, som kan vara hela livet. Och de droger man skriver ut för smärtlindring, kan vara samma som annars betraktas som narkotika. Och de har ju samma nackdelar som narkotika, även om de ges lagligt. Men de kan vara bättre än den svåra smärta, som de avser att lindra.

Opioider, vanligen kombinerade med pregabalin aoch/eller amitriptylin, är den bästa medicinen vid svår smärta. Svår smärta kan orsakas av olyckshändelser eller sjukdomar. Det är inte allmänt känt att operationer kan orsaka svår smärta. Svår smärta kan vara i åratal eller livslångt och kräva opioider för behandling.

Andra läkemedel liknande metadon är ssbutex, subuxone, LAMM (levo-alpha acetylmethadol), buprenex och naloxone.

Eftersom narkotika är olagliga i de flesta länder, kan de orsaka problem med risker att bli tagen av polisen och dömd till straff. Dessa problem orsakas egentligen inte av drogen, utan av lagstiftningen. Men om man inte lagligt förbjöd narkotika, skulle många av deras nackdelar, beskrivna ovan, vara vanligare. Men en del länder och delstater i USA har valt att inte förbjuda marijuana. Men även marijuana har många hälsorisker, så det är mycket kontroversiellt att tillåta det i vissa länder.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till [email protected].
Go to top of page Till sidans början
Ducnguyen på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-social-effects Copyright 2003-2017 Ducnguyen
Copyright 2003-2017 Ducnguyen.
Ducnguyen nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):

medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
.
Akuttider finns.
jamie lee curtis fitness movie

kids and family movie

best musical movies